Remedial

Teaching

RT Praktijk De Horizon in Amersfoort is een praktijk voor remedial teaching voor leerlingen uit Amersfoort en omgeving. Soms gaat het leren niet vanzelf en is er extra begeleiding nodig, RT Praktijk De Horizon kan daarbij passende ondersteuning op maat bieden.

Ieder kind is uniek in zijn eigen manier van leren, zijn eigen sociale vaardigheden en zijn eigen capaciteiten. De Horizon werkt vanuit die mogelijkheden, want van daaruit kun je verder bouwen en succeservaringen opdoen. Een goed gevoel over je eigen kunnen en plezier zijn de bouwstenen voor het leren.

Problemen met leren is vaak terug te zien bij de vakgebieden rekenen, (begrijpend) lezen en spelling. Ook kunnen er moeilijkheden zijn met de zaakvakken of is het prettig voor de leerling om huiswerkbegeleiding te krijgen op een bepaald vakgebied. Leerlingen zien zelf vaak hun onvermogen en dit kan vervelende gevolgen hebben als bijvoorbeeld faalangst of de motivatie voor het leren zakt weg.

Wij maken een programma passend bij de leerling en we vinden het prettig als de leerling zelf (waar mogelijk) meebeslist in zijn/haar eigen leerproces.