Wie zijn wij?

Alida Evers

Ik ben Alida Evers- van den Bor, gediplomeerd remedial teacher (master SEN) en specialist in (ernstige) rekenproblemen en dyscalculie (master SEN). Naast leerkracht, ben ik remedial teacher en begeleidster van rugzakleerlingen geweest en heb ik een periode als Intern Begeleidster gewerkt. Ik ben lid van de Landelijke Beroepsvereniging voor Remedial Teachers (LBRT). De zorgleerlingen hebben mijn hart in het onderwijs, ik vind het belangrijk dat zij een passend aanbod kunnen krijgen. Binnen mijn werk heb ik ervaring opgedaan met verschillende leerproblemen zoals lees- en werk heb ik ervaring opgedaan met verschillende leerproblemen zoals lees- en spellingproblemen (ook dyslexie) en rekenproblemen (ook dyscalculie). Daarnaast heb ik ervaring in het werken met leerlingen met gedragsgerelateerde problematiek zoals ADHD, ADD, ASS, PDD-NOS, Asperger en NLD. Naast het begeleiden van leerlingen in mijn praktijk ben ik moeder van twee dochters.

Hanneke van der Klooster

Ik ben Hanneke van der Klooster, gediplomeerd remedial teacher. Na mijn universitaire studie heb ik in eerste instantie een aantal jaren in het bedrijfsleven gewerkt. Later merkte ik dat mijn hart toch vooral bij kinderen en onderwijs ligt en heb ik het roer omgegooid. Als gediplomeerd leerkracht heb ik een ruim aantal jaren ervaring in verschillende groepen van het basisonderwijs. Inmiddels ben ik gediplomeerd remedial teacher en richt ik mij met veel plezier op de begeleiding van leerlingen met leerproblemen en/of speciale onderwijsbehoeften. Daarnaast ben ik moeder van vier kinderen (drie zoons en een dochter), variŽrend in leeftijd van basisschool tot voortgezet onderwijs.