Samenwerking

Wanneer er leerlingen op uw school zijn die begeleiding krijgen van De Horizon, vinden wij het prettig om een kennismakingsgesprek te hebben. Dan kunnen er ook gericht afspraken gemaakt worden over communicatie en de begeleiding van de leerling bij u op school. Leerlingen komen omdat zij een (zeer) specifieke hulpvraag hebben, wij vinden het prettig als we als verlengde van de zorg van school de begeleiding kunnen bieden. Dit betekent dat we zoveel mogelijk proberen aan te sluiten bij de manier van school.

Binnen scholen zijn er kinderen met extra begeleidingsbehoefte, De Horizon biedt de mogelijkheid om ondersteuning te bieden in de begeleiding op de school.

Na een intakegesprek wordt er een begeleidingsplan op maat gemaakt voor de leerling passend bij de onderwijsbehoefte. Afstemming tussen school, ouders en remedial teacher is belangrijk bij de begeleiding van de leerling. Over de communicatie worden duidelijke afspraken gemaakt tijdens de intake.

Ook biedt De Horizon mogelijkheden om ondersteuning te bieden op de kwaliteitsverbetering binnen het onderwijsproces. Dit kan zijn door bijvoorbeeld mee te kijken in klassen en ondersteuning op maat te bieden bij een verbeteringstraject. Het project Leesland is hiervan een voorbeeld.

Wanneer u meer informatie wenst kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen.