Tarieven

Gesprekken

Intake gesprek: gratis
Evaluatiegesprek: uurtarief
Uurtarief: €55,-

Pedagogisch didactische onderzoeken

Rekenonderzoek: €330,-
Leesonderzoek: €220,-
Spellingonderzoek: €247,50
Lees- en spellingonderzoek: €330,-
Begrijpend leesonderzoek:
Klein (strategieonderzoek): €165,-
Groot (incl. technisch lezen): €220,-
Dyslexie Screening test: €110,-
Dyscalculie Screening test (vanaf groep 5 t/m klas 2):
* uitgevoerd door dyscalculiespecialist
€137,50

Algemene voorwaarden

 • Per begeleidingsuur wordt het uur opgedeeld in 45 minuten directe begeleiding en 15 minuten voorbereidingstijd voor de rt-er.
 • Begeleidingstijden zijn bindend.
  • Wanneer er 24 uur voor begeleiding wordt afgezegd kan er naar een vervangende tijd gezocht worden of de begeleiding wordt niet in rekening gebracht. Deze afzegging dient telefonisch gedaan te worden, bij geen gehoor graag voicemail inspreken. .
  • Wanneer er geen telefonische afmelding is binnen 24 uur wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.
 • Aan het einde van de maand wordt er een factuur opgemaakt en digitaal verstuurd. Deze dient binnen 14 dagen na dagtekening betaald te zijn. Mochten er bijzonderheden zijn in verband met de betalingen kunt u in overleg een betalingsregeling bespreken met de praktijk.
  • Bij een eerste herinnering wordt er contact opgenomen.
  • Bij een tweede herinnering zullen er 5,00 administratiekosten gerekend worden, bij alle volgende herinneringen wordt dit bedrag met 5,00 verhoogd.
 • Adreswijzigingen dienen tijdig doorgegeven te worden.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gehouden voor ongevallen in de reistijd van en naar de praktijkruimte.
 • De begeleidingsduur wordt voor de afgesproken periode gereserveerd voor de leerling, dit kan ten allen tijde in overleg opgezegd of gewijzigd worden. Het is voor ons prettig als u dit tijdig aangeeft.
 • Overleg met derden gebeurt alleen met goedkeuring van de ouders.
 • De praktijk bewaart gegevens 5 jaar en zal deze daarna vernietigen.
 • De praktijk kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onvolledige of onjuist aangeleverde informatie door derden.