Werkwijze

De Horizon werkt vanuit de visie handelingsgerichte diagnostiek. Dit houdt in dat ik uitga van de onderwijsbehoefte van een kind. Om verder te komen moet je weten wat goed gaat en waar de problemen zitten. Op sterke punten kun je bouwen en zo kun je groeien en jezelf competent voelen. Motivatie, plezier en inzicht in je eigen kunnen vormen belangrijke uitgangspunten in de begeleiding.

De Horizon biedt RT onder schooltijd, maar ook na schooltijd. Er is een eigen werkruimte om binnen een rustige omgeving met de leerling te werken. De school is een belangrijke schakel in het bieden van de ondersteuning, daarom wordt ook de school gevraagd om gegevens om een zo goed mogelijk beeld van de leerling te krijgen. Wanneer ouders toestemming geven kan er ook tussentijds overleg zijn met de leerkracht over de begeleidingsbehoefte. De inhoud hiervan wordt altijd gedeeld met de ouders.

Voorafgaand aan de begeleiding wordt eerst een onderzoek gedaan. Dit wordt gedaan naar aanleiding van onderzoeksvragen die vanuit de intake zijn opgesteld. De duur van dit onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag. Hierna wordt het behandelplan opgesteld en vervolgens met u doorgenomen. Aansluitend volgt de periode van behandeling. Een begeleidingsperiode duurt minimaal 12 weken. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit langer zijn. Wanneer er sprake is van een diepgaand leerprobleem duurt de begeleidingsperiode meestal een half jaar tot een jaar.

Stappenplan

  • het intake gesprek (dit is geheel vrijblijvend en hier zijn geen kosten aan verbonden)
  • het pedagogisch didactisch onderzoek
  • uitwerken onderzoek en opstellen van het handelingsplan
  • begeleiding
  • evaluatie met afsluitend gesprek