Begeleidingsaanbod

 


 

Binnen het aanbod wat we bieden gaan we uit van begeleidingstechnieken welke onderzocht zijn op effectiviteit, binnen onze begeleiding zullen we daar waar het mogelijk is en helpend voor de leerling aansluiten bij de manier van school. Wanneer we hiervan afwijken doen we dit in overleg met u en de school. Afstemming met school en ouders vinden wij belangrijk, omdat we geloven dat een eenduidige aanpak helpend is voor de ontwikkeling van de leerling. 

We zoeken naar de sterke kanten van een leerling om vanuit daar te bouwen aan ontstane hiaten in de ontwikkelingslijn. Daarbij kijken we ook naar kindkenmerken in wat aansluit op de leerling in leerstijl en executieve functies. Door breed te kijken naar de leerling en samen achter het begeleidingsplan te staan kunnen we streven naar een optimale ontwikkelingslijn. Het wil echter ook wel eens voorkomen dat er meer hulp nodig is, in dat geval bespreken we dit met elkaar en kunnen we ondersteunen bij de vervolgstappen. 

Wij geloven in een oplossingsgerichte manier van kijken en het gebruik van groeitaal om zelfvertrouwen en mindset te versterken. 

Voor specifieke vragen per vakgebied bespreken we dit liever persoonlijk omdat dit afhankelijk is van de hulpvraag. We maken graag tijd voor u. 

 

Alida Evers

Remedial teacher/ gespecialiseerd dyscalculiespecialist


Met veel passie ben ik in 2010 gestart met de praktijk omdat ik het belangrijk vind dat alle kinderen in hun kracht kunnen staan. Het ontwikkelen van je vaardigheden en dit met zoveel mogelijk plezier en zelfvertrouwen kunnen doen is iets wat natuurlijk zou moeten zijn. 

Als remedial teacher heb ik mij ontwikkeld in verschillende richtingen waarbij ik ervaring heb met:

  • rekenproblemen en dyscalculie
  • lees- en spellingproblemen en dyslexie
  • begrijpend lezen
  • hoogbegaafdheid; individuele begeleidingstrajecten
  • hoogbegaafdheid; plusgroepen begeleiden
  • autisme
  • ADHD
  • TOS
  • Executieve functies versterken, zelfregulerend leren inzetten

Ik ondersteun binnen mijn expertise voornamelijk vanuit onderwijs ondersteuningsarrangementen vanuit het samenwerkingsverband waarbij veelal sprake is van meervoudige problematiek. 

Hiernaast kan ik meedenken in vragen omtrent het zorgaanbod op school waarbij ik graag afstem of de vraag passend is bij mijn expertise. 

 

“gedreven, vriendelijk, oplossingsgericht”

Hanneke van der Klooster